Sevgili MS Ailemiz ve Saygıdeğer Kamuoyu;

Türkiye MS Derneği’nin tüm bileşenleri olarak dün medya ve sosyal medyada yankı bulan, bugün geri
çekildiğini tespit ettiğimiz yazı hakkında açıklama yapma ihtiyacı duymaktayız.

Öncelikle yazarın MS alanında çalışmaları olan bir araştırmacı olmadığı daha önceki yazılarından
anlaşılmaktadır. Zaten kaleme aldığı yazı bilimsel bir zeminden ziyade, hasta betimlemelerine
dayanarak MS’in Allah tarafından hastalara bir ceza, lütuf veya sınav olarak gönderildiğini sonuç
bölümünde talihsiz bir şekilde belirtmiştir. Her ne kadar hasta betimlemeleri üzerine kurgulanan bir
yazı olsa dahi, son cümlelerde hekimleri doğaüstü konularda hastalarla tartışmaya teşvik edici
söylemlerde bulunması haddini aşan bir yaklaşımdır.

Türkiye MS Derneği olarak bizler ve derneğimizde hastalarımız için canla başla çalışan tüm
hekimlerimiz, Hipokrat yeminlerine sadık din, dil, ırk ayırt etmeksizin hastalarının inançlarından
bağımsız hastaların hak ettikleri tedaviyi vermekle yükümlü ve sorumludurlar. O sebeple bu makaleyi
yok sayıyor, yazan ve dergiye kabul eden mercileri derneğimiz olarak şiddetle kınıyoruz.

Bu vesile ile bu makaleyi yazan, yayınlayan kişi ve kurumlara kısaca anlayacakları dilden MS
hastalığını hatırlatmak isteriz.

MS, merkezi sinir sisteminizi (beyin ve omurilik) etkileyen bir hastalıktır. Dünyada 3 milyondan
ülkemizde 80 binden fazla MS hastası bulunmaktadır. Kadınlarda 3 kat fazla görülür. MS’in kesin
nedeni bilinmemektedir, ancak genetik faktörler, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemiyle ilgili
sorunların birleşimi olarak düşünülmektedir. MS, genellikle bağışıklık sisteminin kendi vücut dokunuzu
hatalı olarak yabancı bir tehlike olarak algılayıp saldırması (otoimmün bir reaksiyon) sonucu ortaya
çıkar. MS’in belirtileri kişiden kişiye değişir ve zaman içinde değişkenlik gösterebilir.

MS, kronik bir hastalıktır ve yaşam boyu yönetilmesi gerekir. Ancak, doğru tedavi ve destekle birlikte,
birçok kişi aktif ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilir. Hastaların düzenli sağlık kontrolü, sağlıklı
yaşam tarzı tercihleri ve günlük yaşamda gerekli düzenlemeler yapmaları önerilir.

MS, her hastada farklı şekillerde ilerleyebilir. Bu nedenle, kişisel semptomlarınız ve tedavi
seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşmak önemlidir.

Tüm bileşenleri adına;
Türkiye MS Derneği
Yönetim Kurulu

Basın açıklamasını PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Bağlantıyı kopyala