İkincil İlerleyici MS (SPMS)

  • Ataklarla seyreden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.
  • Tedavi almayan hastalarda ortalama 5-10 yıllık ataklı dönem sonrası ikincil ilerleyici dönem başlayabilir.
  • Atak ve iyileşmeler ile giden bir dönemin ardından atak sayısının azaldığı, atak sonrası düzelmenin yetersiz olduğu ve engelliliğin giderek arttığı dönem olarak tanımlanabilir.

Yukarıdaki grafik zaman içinde SPMS’de meydana gelebilecek hastalık aktivitesi çeşitlerini göstermektedir; ancak her kişinin SPMS deneyimi kendine özgüdür.

SPMS ataklarla seyreden MS’i (RRMS) takip eder. Hastalık aktivitesi kanıtı (ataklar ya da MRG’de değişiklikler) ile ya da olmaksızın, sakatlık zaman içinde kademeli olarak artar. SPMS’de stabil dönemlerin yanı sıra nadiren ataklar meydana gelebilir. 

Referanslar:

  • MS Referans Hasta Rehberi
  • https://www.medikaynak.com/t/noroloji/multipl-skleroz/ms-turleri
Bağlantıyı kopyala