Klinik İzole Sendrom (KİS) İlk Atak

  • Beyin ve/veya omurilikte, bir veya birden fazla bölgede oluşan plaklar sonucu ortaya çıkan, MS’i düşündüren ve en az 24 saat süren ilk nörolojik atağa verilen isimdir.
  • MS’li genç erişkinlerin %85’inde hastalık başlangıcı klinik izole sendrom (KİS) şeklinde ortaya çıkar. Bu hastaların bir bölümünde ayrıntılı öykü, muayene ve yardımcı laboratuvar yöntemleri (beyin ve omurilik görüntüleme olarak MR, beyin omurilik sıvısı-BOS: belden alınan sıvı) ile ilk atak sırasında kesin MS tanısı konabilmektedir.
  • KİS’li hastaların %30-70’inde MS gelişir ancak her klinik izole sendrom hastası “ileride MS olacak” diye düşünülmemelidir. Bu hastaların ileride MS geliştirme risklerinin olması nedeni ile düzenli aralıklarla takipleri ve beyin MR’larının (hastalarda yeni bir yakınma olmasa bile) hekimlerinin çizeceği yol haritası doğrultusunda tekrarlanması gerekmektedir.

Referanslar:

  • MS Referans Hasta Rehberi
Bağlantıyı kopyala