Bir araştırmaya göre, obezite ve daha yüksek vücut kitle indeksi (BMİ / VKİ), hem artmış Multipl Skleroz (MS) riski hem de yağ hücreleri tarafından salgılanan bir hormon olan leptin tarafından zararlı otoimmün aktivitesine sebep olması ile ilişkililendirilmiştir.

Bu sonuçlar, vücut ağırlığını düzenlemeye yardımcı olan leptinin, obezite ile MS arasında işlevsel bir bağlantı görevi görebileceğini göstermektedir.

Obesity and the risk of Multiple Sclerosis. The role of Leptin” adlı çalışma Annals of Clinical and Translational Neurology sayfasında yayınlanmıştır.

MS’in dünya çapındaki yaygınlığı son yıllarda artmıştır ve önceki çalışmalar BMİ / VKİ ile hastalığı geliştirme riski arasında potansiyel bir ilişki bulmuştur. Bu da artan küresel obezite ve MS vakalarının ilişkili olma olasılığını artırmaktadır.

Obezitenin, kısmen sitokin adı verilen bağışıklık sinyal proteinlerini salgılayan yağ hücrelerinin aracılık ettiği ve MS gibi bağışıklık bozukluklarını kötüleştirebilen kronik sistemik iltihaplanmayı teşvik ettiği bilinmektedir. Leptin hormonu, açlığı engelleyerek enerji dengesini düzenlemede anahtar rol oynar ve leptin reseptörlerine bağlanarak işlev görür.

Leptin ayrıca vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi hücrelerine saldırdığı enflamatuar ve otoimmün tepkilerin düzenlenmesinde rol oynar. MS bir otoimmün hastalık olarak kabul edildiğinden, araştırmacılar artık leptinin MS hastalarında otoimmün yanıtı düzenlemeye dahil olup olmadığını araştırdılar. Böylece bozukluğu BMİ / VKİ ve obezite ile ilişkilendirdiler.

Temmuz 2013 ile Ekim 2019 arasında, çalışmaya toplam 631 kişi katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü BMİ / VKİ tanımına göre çalışmaya katılan kişilerin BMİ / VKİ gruplarına göre dağılımı:

  • 162 MS hastası (% 52.4) ve 145 kontrol grubu katılımcısı (% 45) normal kilolu veya zayıf
  • 90 hasta (% 29,1) ve 108 kontrol grubu katılımcısı (% 33,5) fazla kilolu
  • 57 hasta (% 18,4) ve 69 kontrol grubu katılımcısı (% 21,4) obez

Her iki gruptaki katılımcıların yaklaşık dörtte üçü, 229 MS hastası (% 74.1) ve 247 kontrol grubu katılımcısı (% 76.7) kadındı. Ortalama yaş 41’di.

15 yaşında aşırı kilo ve 20 yaşında obezite, MS riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Spesifik olarak risk artışı:

  • 15 yaşında fazla kilolu olanlar için 2,16 kat daha yüksek risk
  • 20 yaşında obezite olanlar için risk 3,9 kat daha yüksek risk

Ayrıca, hem MS hastalarında hem de kontrol grubu katılımcılarında, daha yüksek bir BMİ / VKİ, daha yüksek leptin seviyelerine karşılık gelirken, obez hastalar en yüksek leptin seviyelerine sahipti.

Araştırmacılar, “Leptin otoreaktif T hücresi çoğalmasını ve proinflamatuar sitokin salgılanmasını teşvik ederken,” Treg-hücresi çoğalmasını engellediğini yazdı.

Genel olarak, metabolizma ve otoimmüniteyi birbirine bağlayan farklı yolların keşfi, MS ile belirli yaşam tarzı faktörleri arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyor.

Çalışmanın bir eksikliği, bu çalışmaya katılan kişiler için çocukluk ve ergen obezitesine katkıda bulunabilecek diğer faktörlere ilişkin verilerin mevcut olmamasıdır. Bu nedenle MS’te obezite ve leptin arasındaki bağlantıyı ele almak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Daha fazla araştırma, iyileştirilmiş enerji dengesi modülasyonu ve nihayetinde otoimmün hastalıklar üzerinde daha iyi kontrol hedefleyen yeni tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Obezite ile ilgili detaylı bilgi için www.beslenme.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala