MS’te ikinci basamak koruyucu ilaçları birbirleriyle karşılaştıran çok az sayıda çalışma vardır. “BEST-MS” çalışmasının amacı, aktif ataklarla seyreden MS’te (RRMS) Natalizumab (Tysabri) ve Fingolimod’un (Findel, Fingya, Fingomes, Finimod, Gilenya, Gilomid, Judexa, Vintor) etkinliğini karşılaştırmaktı. Sonuçlar, Natalizumab’ın (Tysabri) Fingolimod’dan daha üstün olduğunu göstermektedir.

BEST-MS, aktif MS hastalığı olan ve 12 aylık takibi yapılan, çok merkezli, ileriye dönük bir çalışmadır. Tedavi doktorun kararına göre seçilmiştir.

Klinik veriler ve EMAR görüntüleme ile elde edilen bilgiler toplandı ve 12 ay sonra bu süreç tekrarlandı.

  • Birincil sonuç, 12 ay sonra hiçbir hastalık aktivitesi (NEDA) * göstermeyen MS’li kişilerin oranıydı.
  • İkincil sonuçlar, yıllık atak oranını ve EMAR görüntülemede olan aktiviteyi içeriyordu.

Çalışmaya Multipl Skleroz hastalığı olan toplam 223 kişi katıldı (Natalizumab: 109 kişi ve Fingolimod: 114 kişi). Çalışmanın başlangıcında her iki grup da dengeliydi.

MS semptomu göstermeyen (NEDA) MS hastalarının oranı Natalizumab grubunda %47,8 ve Fingolimod grubunda %30,4 idi. Bu sonuç, yıllık atak sayısının ve EMAR aktivitesinin sonucudur.

12 aylık tedavi gruplarının çok değişkenli analizinde, Fingolimod grubu daha düşük bir NEDA olasılığı ile ilişkili gruptu.

BEST-MS, aktif ataklarla seyreden MS’te, Natalizumab ve Fingolimod’un etkinliğini birbirleriyle karşılaştırmıştır. Sonuçlar, Natalizumab’ın Fingolimod’dan daha üstün olduğunu göstermektedir.

Not: sizin için en uygun tedavi yöntemini hekiminiz değerlendirmektedir. Her ilaç, her hasta için uygun olmayabilir ve MS hastalığının seyrine, bünyenize ve şikayetlerinize göre belirli bir yol izlenebilir / tedavi yöntemi seçilebilir.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala