Almanya’da yapılan bir araştırma, Multipl Skleroz ve üriner (idrar kaçırma) ve fekal (gaz-dışkı kaçırma) inkontinans arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Multipl Skleroz (MS) teşhisini takiben idrar ve gaz-dışkı kaçırma konusunda geniş çaplı çalışmalar yoktur. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Almanya’da 10 yıla kadar takip edilen hastalarda MS ile idrar ve gaz-dışkı kaçırma şikayetlerinin görülme sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Bu çalışma, 2005-2018 yılları arasında Almanya’da genel muayenehanelerde MS teşhisi alan hastaları içermektedir (indeks tarihi).

Ayrıca verileri karşılaştırabilmek için MS olmayan hastalar çalışma grubuna dahil edildi. Bu hastalar cinsiyet, yaş, indeks yılı, takip süresi (yıl olarak), genel uygulama ve Charlson Komorbidite İndeksi skoruna dayalı eğilim skorları kullanılarak MS hastaları ile eşleştirildi.

Bu retrospektif (geçmiş zamana yönelik) çalışma, 4.461 MS hastasını ve MS olmayan 4.461 hastayı içermiştir.

Çalışmaya katılan hastaların bazı genel verileri:

  • %69.9 Kadın
  • %30.1 Erkek
  • Ortalama yaş 44.2

Ortaya çıkan sonuçlara göre teşhis tarihinden itibaren geçen 10 yıl içerisinde, MS hastalarının daha yüksek bir oranına idrar kaçırma (%11.7’ye karşı %3.2) ve gaz-dışkı kaçırma (% 2.3’e karşı %0.5) tanısı konmuştur.

Cox regresyonlarında Multipl Skleroz’un hem idrar kaçırma hem de gaz-dışkı kaçırma ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Araştırmacılar, idrar ve gaz-dışkı kaçırmanın MS’te sık görülebilen bir sorun olduğu belirtmiş ve bu sorunların varlığı, birinci basamak uygulamalarında düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

MSguncel.com’dan notlar:

Araştırmada belirtildiği gibi, MS hastalarında idrar veya gaz-dışkı kaçırma gibi şikayetler sık görülebilmektedir. Bu tarz durumlar hastaların kontrolümü dışında gelişen bir durumdur. Sıklıkla yaygın bir sorun olmasına rağmen, genellikle utanılan bir konudur.

Tedavi imkanlarını görüşmek için her daim takibinde olduğunuz doktorunuzla görüşmenizi öneririz.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala