Washington’daki George Washington Üniversitesi’nden Mitchell Wallin ve meslektaşlarının yıllık toplantısı olan ACTRIMS Forum 2021’de sunulan bir çalışmada, Amerika’da yapılan online bir anketi tamamlayan MS sağlık hizmeti sağlayıcılarının %76’sı hastaları görmek için teletıp kullandıklarını söyledi.

Anket verileri, Multipl Skleroz (MS) sağlık hizmeti sağlayıcılarının çoğunun hastalara bakmak için teletıp kullandığını ve kullanmaya devam etmek istediğini gösterdi.

En yaygın kullandıkları platform video (%87) olurken, onu telefon (%71) izledi. COVID-19 salgını sırasında hem video hem de telefon ziyaretleri artarken, diğer sanal bakım türleri için dağılım şu şekildeydi:

  • sakla ve ilet teletıp (tıbbi verilerin daha sonra incelenmek üzere saklanması ve inceleyecek klinisyene iletilmesi), %10,1
  • uzaktan hasta izleme, %1,4

Wallin, birçok MS hastasının MS klinik merkezlerinden coğrafi uzaklık ve engellilik nedeniyle ayrıldığını ve %30’unun özel bakım almadığını söyledi. Teletıp bu boşluğun bir kısmını doldurabilir ve bu yüzden bu araştırma projesi 4 yıl önce başladı.

MedPage Today’e “O noktada COVID-19 salgını aklımızda yoktu” dedi. “Yine de, grubumuz 2020’de tüm disiplinlerde teletıpta yaşanan artışı yakalamak için çalışmayı bir yıl daha uzatmayı başardı.”

Çalışma sonuçları

Kasım 2019’dan Eylül 2020’ye kadar 91 MS Sağlık Hizmeti sağlayıcısı 34 soruluk online anketi tamamladı. Nörologlar (%41) ankete katılan en büyük gruptu. Onu pratisyen hemşireler ve asistan hekimler (%29), hemşireler (%14) ve psikologlar / nöropsikologlar (%8) izledi.

Teletıp kullanımı, COVID-19 öncesinde %15’ten pandemi sırasında bu tarz teletıp buluşmaları %73’e yükseldi.

Katılımcıların %85’i, teletıpın en yaygın dezavantajının tam bir nörolojik muayeneyi tamamlayamaması olduğunu söyledi. Her beş uygulayıcıdan biri de mahremiyet ve güvenlik konusundaki endişelerini dile getirdi.

McGinley MedPage Today’e “Birçok hasta bir MS merkezine yakın yaşamıyor” dedi. “Teletıp, coğrafi konumdan bağımsız olarak özel bakıma daha fazla erişim sağlama potansiyeline sahiptir.”

Ancak McGinley, tele sağlığın gelecekte kaliteli bakım sağlaması için bazı alanların çalışılması gerektiğini belirtti. “Yazarlar tarafından belirtildiği gibi, objektif uzaktan nörolojik değerlendirme verilerini güvenilir bir şekilde elde etmek için gelişmiş yöntemlere ihtiyaç var” dedi.

McGinley, “Ek olarak, tüm hastaların sanal bakıma erişimini sağlamak için ödeme yapan kişi kapsamı veya WiFi kullanılabilirliği gibi potansiyel engellerin tanımlanmasının yanı sıra sanal bakım etrafındaki hasta algılarının daha iyi anlaşılması gerekiyor,” diye ekledi.

Wallin ve meslektaşları, teletıp hakkındaki fikirlerin, sağlayıcılar onu kullanmaya daha alıştıkça nasıl geliştiğini değerlendirmek, Sakla ve İlet teletıp ve uzaktan hasta izlemeyi sınırlayan engelleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala