Yeni bir çalışma, sigara/tütün içen veya fiziksel olarak aktif olmayan Multipl Skleroz’lu (MS) kişilerin günlük yaşamlarını engelleyen yorgunluk yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bulgular, fiziksel egzersizin ve sigarayı bırakmanın MS hastalarında yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Associations between fatigue impact and lifestyle factors in people with multiple sclerosis – The Danish MS hospitals rehabilitation study,” adlı çalışma Multiple Sclerosis and Related Disorders sayfasında yayınlandı.

Yorgunluk – genel olarak fiziksel ve / veya zihinsel enerji eksikliği olarak tanımlanır – MS’li her beş kişiden dördünü etkiler. Hastalığın kendisiyle ilgili biyolojik süreçlerin yanı sıra daha kötü uyku ve depresyon gibi ikincil sorunlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanır.

Diyetten fiziksel aktiviteye kadar yaşam tarzı faktörleri, yorgunluğu büyük ölçüde etkileyebilir.

İsveç ve Danimarka merkezli bir araştırma ekibi, bildirilen yorgunluk ile çeşitli yaşam tarzı faktörleri arasındaki bağlantıları araştırdı.

Çalışma ve sonuçları

Ekip, MS’li 417 kişiden gelen verileri analiz etti. Bu grupta medyan yaş 51 olup, %69 kadın ve tanıdan itibaren geçen medyan süre sekiz yıldı. Grubun %41’inde ataklarla seyreden MS (RRMS), %43’ünde ikincil ilerleyici MS (SPMS) ve %16’sında birincil ilerleyici MS (PPMS) vardı.

Araştırmacılar yorgunluğu ölçmek için, yorgunluğun üç alanda (fiziksel, bilişsel ve psikososyal) günlük ortak aktiviteler yapan bir kişiyi ne kadar etkilediğini değerlendiren “Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)” kullandılar. Bu ölçekte daha yüksek puanlar, daha fazla yorgunluğa karşılık gelir.

Grubun ortalama toplam MFIS puanı 39,7 puan idi.

İstatistiksel analiz, tütün içen MS’li kişilerin, fiziksel olarak daha az aktif olanların yanı sıra daha yüksek bir MFIS puanına sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Daha yüksek puanlar ayrıca teşhisten itibaren daha kısa süre ile ilişkilendirildi.

Alkol alımı bu analizlerde MFIS puanları ile önemli ölçüde ilişkili olmadığı görüldü.

Bu ilişkiler genellikle üç alanda tutarlıydı, ancak tüm ilişkiler her alan için istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Araştırmacılar “Fiziksel aktivite, fiziksel ve psikososyal işlevsellik üzerindeki yorgunluk etkisiyle en belirgin ilişkileri gösterirken, bilişsel işlevler üzerindeki etki de bir trend gösterdi. Tütün içmek psikososyal işlevsellik üzerindeki etkiye önemli ölçüde katkıda bulundu ”diye yazdı.

Fiziksel hareketsizlik ve sigara içmek daha fazla yorgunlukla ilişkili olduğundan, araştırmacılar sigarayı bırakmanın ve daha düzenli egzersiz yapmanın MS hastalarına yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar ayrıca, “Bu çalışma, MS hastaları için fiziksel aktivite / egzersizin yararlı etkilerine daha fazla kanıt ekliyor” diye yazdı.

Ekip, MS hastaları için yorgunluğu azaltma açısından en uygun egzersiz rejimini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Fiziksel aktivite ve egzersizin başlatılması yorgunluğun yönetiminde rehabilitasyon hizmetleri için yararlı bir yaklaşım gibi görünmektedir.

Çalışmanın dikkate değer bir sınırlaması, yapılan analizlerin neden-sonuç ilişkilerini değil, istatistiksel ilişkileri bulmak için tasarlanmış olmasıdır. Bu nedenle, fiziksel aktivite veya sigara içme durumunun değiştirilmesinin yorgunluğu doğrudan etkileyip etkilemediğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Araştırmacılar ayrıca, depresyon ve uyku sorunları gibi bazı etkilerin analize dahil edilmediğini de kaydetti.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala