İran’da gerçekleştirilen küçük bir klinik çalışmaya katılan ataklarla seyreden MS (RRMS) hastalarında, zencefil takviyesi almanın kabızlık, bulantı, şişkinlik ve karın ağrısını hafiflettiği belirlendi.

Daha önceki çalımalar, takviyenin daha az engellilik ve daha iyi yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu göstermişti. Bu şekilde baharatın bu hasta popülasyonunda potansiyel bir tedavi seçeneği olduğunu destekliyor.

MSguncel.com’den notlar:

Zencefil, farklı görüntüsü, aromatik kokusu ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmasıyla bilinen bir baharattır. Bu çalışma, zencefil takviyesini küçük bir grup üzerinde inceleyerek özellikle sindirim sistemi ve mideye olan etkilerini araştırmıştır. Gastrointestinal semptomlar açısından, zencefil takviyesi almanın olumlu etkileri, zencefil takviyesi almayan grupla karşılaştırıldığında belirgin hale gelmektedir. Daha önce zencefil ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu sonuçları da göz önüne alındığında, zencefil takviyesinin MS hastaları için önemli bir destek olabileceğini düşündürmektedir.

Kendi durumunuzla alakalı en doğru bilgiyi almak için, her daim sizi takip eden nöroloğunuza danışarak hareket etmeniz büyük önem taşımaktadır.

Çalışma verileri, “The effects of ginger supplementation on common gastrointestinal symptoms in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a double-blind randomized placebo-controlled trial” başlıklı çalışmada BMC Complementary Medicine and Therapies dergisinde yayınlandı.

Zencefilin uzun bir tıbbi kullanım geçmişi bulunmaktadır. Kökünün, anti-enflamatuar ve antioksidan bileşikleri içerdiğine inanılmaktadır; bu da özellikle multipl skleroz gibi otoimmün veya enflamatuar hastalıkları olan kişilere fayda sağlayabilir.

Ayrıca uzun süredir karın rahatsızlığını giderdiği, mide bulantısını ve kusmayı hafiflettiği ve bağırsak geçiş süresini kısalttığı iddia ediliyordu. Gastrointestinal semptomlar MS’te yaygındır ve İran’daki önde gelen araştırmacılar, RRMS tanısı alan 18-50 yaşları arasındaki 52 yetişkinde zencefil takviyelerinin plaseboya karşı etkilerini araştırmak için bir çalışma (IRCT20180818040827N3) başlattılar.

Çalışma düzeni ve hedefler

Üç haftalık bir adaptasyon sürecinin ardından, katılımcılara günde üç kez yemeklerle birlikte alınmak üzere ya 500 mg zencefil takviyesi içeren oral tabletler (26 hasta) ya da plasebo (26 hasta) içeren oral tabletler almak üzere rastgele atama yapıldı. Bu uygulama 12 hafta (yaklaşık üç ay) boyunca devam etti.

Çalışmanın hedefleri arasında, MS’e özgü doğrulanmış ölçümlerle engellilik ve yaşam kalitesindeki değişikliklerin yanı sıra gastrointestinal semptomlardaki ve MS ile ilişkili çeşitli biyobelirteçlerin kan seviyelerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi yer alıyordu. Daha önce yayınlanan sonuçlar, zencefil takviyesi alan hastaların, plasebo alanlara kıyasla önemli ölçüde daha az engelliliğe, önemli ölçüde daha iyi yaşam kalitesine ve önemli ölçüde daha düşük hastalık biyobelirteçlerine sahip olduklarını göstermişti. Mevcut rapor gastrointestinal semptomlarla ilgili bulgularla ilgilidir.

Çalışmanın başlangıcında ve 12 hafta sonra, katılımcılardan semptomlarının sıklığını ve şiddetini görsel analog skala (VAS) üzerinde 0’dan 100’e kadar (en azdan en sıka veya en şiddetliye) puanlamaları istendi.

Katılımcıların hiçbiri gastrointestinal semptomlar için ilaç almıyordu. Ayrıca, araştırmacılar, demografik ve tıbbi özelliklerin yanı sıra “enerji ve besin alımları ile fiziksel aktivite seviyelerinin de iki grup arasında önemli bir farklılık göstermediğini” belirttiler.

Zencefil takviyesinin faydaları

Genel olarak, zencefil takviyeleri ile birlikte gastrointestinal semptomlar daha az şiddetli ve daha az sıklıkta görülürken, plasebo ile birlikte semptomlar kötüleşti ve daha sık ortaya çıktı.

Zencefil alan hastalarda kabızlık sıklığı önemli ölçüde daha azdı; ortalama VAS düşüşü 23,6 puanken, plasebo grubunda 14,8 puanlık bir artış görüldü. Kabızlığın şiddeti de azaldı; takviyeyle 24,2 puan daha az, plaseboyla ise 11,4 puan daha fazla.

Takviye ayrıca bulantı sıklığını azaltmaya yardımcı oldu, 12.4 puanlık bir düşüş zencefil grubunda görülürken plasebo grubunda 3.8 puanlık bir artış yaşandı. Bulantı aynı zamanda daha az şiddetli hale geldi (13.4 puan daha az vs. 6.9 puan daha fazla).

Zencefil grubu aynı zamanda belirgin bir şekilde daha az şiddetli şişkinlik yaşadı (11.6 puan daha az) ve karın ağrısı (5.7 puanlık düşüş), plasebo grubunda ise her ikisinde de kötüleşme oldu (her ikisinde de 3 ila 4 puanlık bir artış).

Ayrıca, araştırmacılar, “bu klinik deneme sırasında hafif yan etkilerin görüldüğünü (zencefil grubunda %7.7, plasebo grubunda %11.5)” belirtti.

Günde alınan toplam zencefil dozu 1,500 mg idi. Günlük 4,000 mg’a kadar almanın genellikle güvenli olduğunu belirten araştırmacılar, bu dozu değerlendirdiler.

Araştırmacılar, “Zencefil tüketiminin RRMS hastalarında kabızlık, bulantı, şişkinlik ve karın ağrısını iyileştirebileceğini” yazdılar ve buna ek olarak, yutma zorluğu, ishal, geğirme, gaz çıkarma, mide yanması veya iştahsızlık gibi diğer semptomlar üzerinde herhangi bir etkinin olmadığını belirttiler.

Çalışma, sadece hafif ila orta düzeyde gastrointestinal semptomlara sahip RRMS hastalarını içermekte olup, araştırmacılar bu bulguların diğer MS türlerine ve daha şiddetli semptomlara genelleme yapmayı sınırlayabileceğini belirtti. “Bu bulguları doğrulamak için daha fazla klinik deneme ve mekanistik çalışmaların yapılması gerekmektedir” dediler.

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala