Ataklarla Seyreden MS (RRMS) türleri için günümüzde bir çok ilaç seçeneği mevcut iken İkincil İlerleyici MS (SPMS) için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir.

MS-STAT2 çalışmasında, kolesterol düşürücü ilaç olan Simvastatin’in ikincil ilerleyici MS’te engellilik ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığını araştırılacaktır. Bu çalışma Faz 3 olarak adlandırılan ilaç çalışmasıdır.

Bu çalışmaya toplam 964 kişi katılıyor (NCT03387670) ve ticari bir şirket tarafından yürütülmeyen en büyük Progresif MS türleri için yapılan çalışma özelliğini taşıyor. MS-STAT2, University College London tarafından desteklenmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının 2025’te yayınlanması beklenmektedir.

University College London’da nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı olan Jeremy Chataway bir basın açıklamasında, “İkincil İlerleyici MS ile yaşayan insanlar için önemli bir çalışma olan MS-STAT2 için katılımları tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Chataway, “Başarılı olursa, bu çalışma, sinirleri koruyan ilk MS tedavisi haline gelen yaygın, uygun fiyatlı bir statin sağlayabilir” dedi.

Bu çalışma nasıl yapılacak?

Katılımcılar, üç yıl boyunca Simvastatin (ilk ay günde 40 miligram ve daha sonra günde 80 miligram) veya plasebo (boş ilaç) almak üzere rastgele gruplara atanacaklar. Temel amaç, genişletilmiş özürlülük durum ölçeği (EDSS) ile ölçüldüğü üzere, tedavinin engellilik ilerlemesini etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir.

Bu çalışmada asistan çalışma yöneticisi olarak görev yapan Dr. Emma Gray şunları ekledi:

“MS-STAT2 çalışmasına 964 kişinin dahil edilmesi MS araştırmaları için gerçekten etkileyici bir dönüm noktasıdır ve her birine zamanlarını ve enerjilerini çalışmaya ayırdıkları için minnettarız. Erken ilerleyici MS için birkaç tedavi ortaya çıkmaya başlasa da, hala tedavi seçeneği olmayan binlerce insan var. Bu çalışma, topluluğumuza umutlu olmak için başka bir neden daha sunmaktadır.

“Hâlâ kat edilecek bir yol var, ancak katılan herkes sayesinde, Simvastatinin ilk nöroprotektif MS tedavisi olup olmayacağını 2025 yılına kadar öğrenme yolundayız.”

Simvastatin ile yapılan diğer çalışmalar

MS-STAT (NCT00647348) adlı önceki bir Faz 2 çalışması, iki yıl boyunca 140 SPMS hastasında simvastatini plaseboya karşı test etti. Sonuçlar, tedavinin beyin atrofisini azalttığını ve fiziksel engelliliğin ve bilişsel gerilemenin ilerlemesini yavaşlattığını gösterdi. Bu faydalar, ilacın kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisinden bağımsızdı.

Simvastatinin MS’te nasıl faydalı olabileceği tam olarak bilinmemektedir. Bir hipotez, ilacın beyindeki kan akışını iyileştirerek beyin hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğidir. Yine University College London tarafından desteklenen MS-OPT (NCT03896217) adlı Faz 2 çalışmasında bu düşünce üzerine yoğunlaşacak.

Bu çalışmaya, simvastatin veya plasebo verilecek olan yaklaşık 40 SPMS’li kişinin dahil edilmesi hedefleniyor. Çalışmanın temel amacı, 20 hafta sonra çekilecek emar görüntüleri ile tedavinin beyindeki kan akışı üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala