ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ataklarla seyreden Multipl Skleroz türleri olan kişilerde Ublituximab tedavisi için onay başvurusunu gözden geçirmeyi kabul etti.

FDA’nın 28 Eylül 2022’de veya daha öncesinde bir karar vermesi bekleniyor.

Üretici firma aynı şekilde Avrupa İlaç Ajansı’na da (EMA) benzer bir başvuruda bulunmayı planlıyor.

Ublituximab nedir ve nasıl çalışır?

Ublituximab (TGTX-1101), anti-CD20 monoklonal antikordur. Başlangıçta non-Hodgkin lenfoma ve kronik lenfositik lösemi gibi kan kanserlerini tedavi etmek için geliştirilen Ublituximab, ataklarla seyreden MS türleri için potansiyel bir infüzyon tedavisi olarak da çalışılmıştır.

Ublituximab, MS hastalarında daha fazla nöronal hasarı azaltmak veya önlemek ve hastalığı karakterize eden bağışıklık saldırılarını harekete geçiren bağışıklık B hücrelerini ortadan kaldırarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için tasarlanmış bir antikordur. Bunu, B hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir protein olan CD20’yi hedefleyerek yapar.

Ublituximab nasıl uygulanır?

Her altı ayda bir serum yoluyla uygulanan Ublituximab, mevcut anti-CD20 antikor terapilerine göre daha üstün bir etkiye sahip olacak ve daha düşük dozlara ve daha kısa infüzyon sürelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Klinik deneylerde, infüzyon süresi, bugüne kadarki en kısa süre olan yaklaşık bir saat olmuştur.

Onaylandığı takdirde, Ublituximab, tekrarlayan MS için ABD’de mevcut olan üçüncü anti-CD20 antikor tedavisi olacaktır. Diğer onaylanmış tedaviler, altı ayda bir iki saatlik infüzyon olarak uygulanan Ocrevus (Ocrelizumab) ve ayda bir cilt altı enjeksiyon yoluyla evde verilen Kesimpta’dır (Ofatumumab).

ULTİMATE 1 ve ULTİMATE 2 Faz 3 çalışma sonuçları

Ublituksimab’ın yasal olarak onaylanmaya sunulması, 10 ülkeden toplam 1.094 ataklarla seyreden MS hastasında, Ublituximab’ı Aubagio’ya (Teriflunomid) karşı test eden ULTIMATE 1 (NCT03277261) ve ULTIMATE 2 (NCT03277248) Faz 3 klinik çalışmalarından elde edilen verilere dayanmaktadır.

Aubagio, bağışıklık hücrelerinin, yani B-hücrelerinin ve T-hücrelerinin aktivitesini baskılayarak çalıştığı düşünülen, ataklarla seyreden MS için onaylanmış bir oral tedavidir.

Neredeyse tüm katılımcılar (yaklaşık %98) Ataklarla Seyreden MS’e (RRMS) sahipken, geri kalan katılımcılar Ataklarla Seyreden İkincil İlerleyici MS (SPMS) idi. Her iki çalışmada da hastalar 96 hafta (yaklaşık iki yıl) boyunca ya Ublituximab ya da Aubagio (günde 14 mg tablet) verilen çalışma gruplarına rastgele dahil edildiler.

Ublituksimab grubundaki katılımcılar, her altı ayda bir tedaviye başlamadan önce, birinci günde 150 mg’lık dört saatlik bir serum ve 15. günde 450 mg’lik bir saatlik bir serum aldı.

Her iki çalışmada, Ublituximab ile tedavi edilen hastalarda, Aubagio alan kişilere kıyasla önemli ölçüde daha düşük yıllık atak oranlarına (yılda 0.1 ataktan az) sahip olmasıyla temel hedeflerine ulaşmıştır.

Ublituximab tedavisi ayrıca, Aubagio’ya kıyasla önemli ölçüde daha az beyin lezyonu oluşumu ile ilişkilendirildi. Ayrıca yine Ublituximab grubunda daha yüksek bir oranda hastalık aktivitesi kanıtı olmaması (no evidence of disease activity) ve engellilikte iyileşme (disability improvement) olması ile de ilişkilendirildi.

Özellikle, Ublituximab ile tedavi edilen hastaların yaklaşık iki kat daha yüksek bir oranı, en az üç ay boyunca (%12’ye karşı %6) ve altı ay veya daha fazla bir süre boyunca (%9,6’ya karşı %5,1) doğrulanmış engellilik durumlarında iyileşme gösterdi.

ULTIMATE 2 çalışmasında beyin hacmi küçülmesini (atrofi) yavaşlatmada ve her iki çalışmada da üst ve alt motor fonksiyonunu iyileştirmede Aubagio’dan daha üstündü.

Ublituximab, Aubagio ile eşdeğer yan etki oranlarıyla beraber genellikle iyi tolere edildi.

Peki ya şimdi?

Yukarıda belirtildiği gibi Ublituximab üçüncü anti-CD20 tedavisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan Faz 3 çalışmaları yüksek etkinliğini ortaya koymuş olup, mevcut tedaviler gibi MS’te ilerleyişi durdurmak / önlemek açısından etkili bir tedavi seçeneği olabilir.

Şu an FDA bu başvuruyu değerlendirmeye alacağını bildirmiştir. İleri zamanda açıklanacak olan bilgiler yine sayfamızda yayınlanacaktır.

Türkiye’de kullanıma alınabilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanması ve geri ödeme listesine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu süreç henüz başlamamıştır. Genel olarak bakıldığında Avrupa İlaç Ajansı’na yapılan başvurular onaylandığında veya onaylandıktan sonra bu gibi tedavilerinde ülkemize gelmesi beklenmektedir. Şu an için bu konu hakkında net bir açıklama yapmak mümkün değildir.

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala