İran’da yapılan bir pilot çalışma, sigara içmenin ataklarla seyreden Multipl Skleroz (RRMS) hastalarının atak sonrası iyileşme süresini önemli ölçüde yavaşlattığını ortaya koyuyor.

Bu çalışma, sigara içmenin Multipl Skleroz hastalarında atak sonrası iyileşmeyi yavaşlattığını gösteriyor. Sigara içenlerin atak sonrası ve iki ay sonraki özürlülük seviyeleri, sigara içmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.

Artan kanıtlar, sigara içen MS hastalarında hastalık ilerlemesinde artmış bir risk olduğunu ve daha büyük beyin atrofisine yol açma olasılığını desteklemektedir. Araştırmacılar, sigaranın RRMS hastalarında atak sonrası iyileşmeyi olumsuz etkilediğini belirterek, sigarayı bırakmanın bu popülasyon için faydalı olabileceğini önermektedirler.

Çalışma, “The effects of different types of smoking on recovery from attack in hospitalized Multiple Sclerosis patients” başlığıyla Clinical Neurology and Neurosurgery dergisinde yayımlanmıştır.

Sigara, nargile veya pasif maruziyet yoluyla tütün kullanımına ilişkin bir araştırma

Artan kanıtlar, sigara içen MS hastalarında hastalık ilerlemesinde artmış bir risk olduğunu ve daha büyük beyin atrofisine (küçülme) yol açma olasılığı olduğunu desteklemektedir.

MS atağı sonrası sigara içmenin hastaların iyileşmesini nasıl etkilediği de büyük ölçüde bilinmemektedir.

Bu çalışma, Tahran Üniversitesi Tıp Merkezi’ne (TUMS) bağlı Sina Hastanesi’nin Multipl Skleroz (MS) biriminde, Aralık 2020’den Aralık 2021’e kadar takip edilen 142 RRMS’li yetişkinin verilerini retrospektif olarak analiz edilerek yapıldı.

Veriler ve sonuçlar

CinsiyetSayıYüzde (%)
Kadın85%59.8
Erkek57%40.2
Cinsiyet Dağılımı

Bu hastaların %59,8’i kadın olup, ortalama yaşları 36,5’tir ve en azından bir yardım olmaksızın 200 metre yürüyebilmektedirler. Analiz yapıldığı zaman, hepsi hastaneye bir MS atağı nedeniyle kabul edilmişti. MS atağı, yeni belirtilerin ortaya çıkması veya önceki belirtilerin 24 saatten daha uzun süre boyunca diğer faktörlerle açıklanamayan bir şekilde kötüleşmesi olarak tanımlanmaktadır.

GrupSayıYüzde (%)
Sigara İçenler (toplam)79%55.6
– Sigara İçenler49%62
– Nargile Kullananlar19%24.1
– Pasif İçiciler11%13.9
Sigara İçmeyenler63%44.4
Sigara kullanımı

Hastaların çoğunluğu, yani 79 kişi veya %55.6, sigara içiciydi ve 63 kişi (%44.4) sigara içmeyenlerden oluşuyordu. Sigara içenler arasında 49 kişi sigara içerken, 19 kişi nargile kullanıyor ve 11 kişi pasif içiciydi.

Yaş, cinsiyet, tedavi türü ve medeni durum gibi olası karıştırıcı faktörler açısından sigara içenlerle içmeyenler arasında anlamlı farklar gözlenmedi. Bir atak sonrası hastaların iyileşmesine yardımcı olmak için en yaygın reçete edilen tedavi metilprednizolon adlı bir kortikosteroiddi (kortizon).

Araştırmacılar, atak sonrası ve ardından iki ay sonra, Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) ile ölçülen özürlülük skorlarını bu gruplar arasında karşılaştırdı. EDSS skorları 0 ile 10 arasında değişir ve daha yüksek skorlar daha fazla özürlülüğü gösterir.

GrupAtak Sonrası Ortalama Skorİki Ay Sonra Ortalama Skor
Sigara İçenler3.311.56
Sigara İçmeyenler2.950.33
EDSS Skorları

Genel olarak, sigara içenler atak sonrasında (ortalama skor 3.31’e karşılık 2.95) ve iki ay sonra (ortalama skor 1.56’ya karşılık 0.33) sigara içmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek EDSS skorlarına sahipti. Bu, sigara içen insanların atak sırasında özürlülük seviyelerinin daha yüksek oranlara çıktığını ve sigara içmeyenlere göre iki aylık iyileşme sürecinde daha kötü bir seyir gösterdiğini göstermektedir.

Sigara içmeyenlerde, atak zirvesinden iki ay sonra EDSS skorlarında (iyileşmeyi gösteren) gerilemeler, sigara içenlere göre daha belirgin bir şekilde görüldü – ortalama olarak 2.62’ye karşı 1.75 puanlık bir azalma. Bu, sigara içmeyenlerin atak zirvesinden iki ay sonra daha belirgin bir iyileşme gösterdiğini göstermektedir.

Araştırmacılar daha sonra sigara içen grubu sigara içenler, nargile kullananlar ve pasif içiciler olmak üzere üçe ayırdı. Sigara içenler arasında EDSS skorları, atak sonrası hemen ve iki ay sonra sigara içmeyenlere göre önemli ölçüde daha yüksek bulundu. Ancak, nargile kullananlar veya pasif içiciler ile sigara içmeyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmedi.

Multipl skleroz (MS) ile sigara içmek, daha büyük atak ve iyileşme dönemi özürlülüğü ile ilişkilidir.

Atak sonrası EDSS skorları ile günlük sigara içme miktarı arasında pozitif bir ilişki de gözlenmiştir, yani daha fazla sigara içenler atak esnasında daha fazla engelilik durumu yaşamışlardır. Ancak, bu ilişki yaş, cinsiyet ve hastalık süresi dikkate alındığında anlamlı görülmedi ve bir rastlantıya bağlı olabileceğini göstermektedir.

Atak sonrası iki aydaki EDSS skorları ile her ay nargile içme süresi ve tütün dumanına pasif maruz kalma süresi arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu iki faktör, karıştırıcı faktörler dikkate alındığında bile hala anlamlı kalmıştır.

Bilim insanları, çalışma sonuçlarının “tütün kullanımının özellikle sigara içmenin, RRMS’li hastalarda bir atak ve atak iyileşme döneminde daha yüksek fonksiyonel özürlülük ilişkili olduğunu gösterdiğini” sonucunu varmışlardır.

Daha geniş ve daha çeşitli hasta gruplarında yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, araştırmacılar “MS ataklarından sonra fonksiyonel iyileşmeyi artırmak için sigarayı bırakmanın bu popülasyon için faydalı olabileceği görünmektedir” dediler.

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala