ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ataklarla seyreden multipl sklerozlu (RRMS) kişilerde Pipeline Therapeutics’in araştırma amaçlı miyelin iyileştirme tedavisi PIPE-307’nin Faz 1b/2a çalışmasını onayladı.

MSguncel.com’dan notlar

Normalde notlarımızı haberlerin sonunda paylaşırdık. Bu sefer biraz değişiklik yapıp önce notlarımızla başlayalım. PİPE-307 ile alakalı geçen sene paylaşmış olduğumuz haberde miyelin kılıfı onarımının MS’li kişiler tarafından büyük umutla beklenen bir gelişme olduğunu yazmıştık. Peki bu tam olarak nasıl olacak? Kimler fayadalanabilecek? Artı ve eksikleri neler olacak? Bu konular hakkında yeterince bilgiye henüz sahip değiliz.

PİPE-307 olarak adlandırılan potansiyel ilaç için Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalara katılan sağlıklı ve gönüllü kişilerde güvenlik açısından sorunlar oluşmadığı rapor edildi. Bu olumlu bir gelişme. Bundan sonra yapılacak faz çalışmasında gönüllü MS’li kişilerin katılımıyla hem ilacın güvenilirliği hem de olası doz etkinliği araştırılacaktır. Çalışmanın sonuçları değerlendirilecek ve yine olumlu sonuçlar alınırsa, bir sonraki faz çalışmasına geçilecektir.

Şu konunun hemen altını çizmek istiyorum. Şu an bu ilaç hala araştırma aşamasındadır. Faz çalışmaları zaman alan calışmalardır. Bu konuları daha detaylı anlattığımız “Bir ilacın keşiften genel kullanıma kadar uzanan süreci” yazısına göz atmanızı öneririz. Ayrıca yeni yapılacak olan faz çalışması ABD’de yapılacağı için ülkemizden şu an için katılım olmayacaktır. Bu gelişmeyi paylaşmamızın sebebi, sizlere bu gibi konular üzerine çalışmaların yapıldığını / devam ettiğini göstermektir. Tabi ki net bir şey söyleyebilmek için çok ama çok erken. Umutla yeni çalışmaların sonuçlarını bekliyor olcağız.

Bu çalışma ABD’de yapılacak ve 45 RRMS hastası katılacak. Katılımcılar üç aylık tek veya çift doz oral PIPE-307 veya plasebo olmak üzere randomize gruplara ayrılacaklar. Pipeline’ın bildirdiğine göre, kayıtların bu yılın ortasında başlaması bekleniyor.

Çalışmanın birincil hedefleri, iki dozun güvenliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmeyi içermektedir. RRMS’de bozulan bir süreç olan miyelinasyon ölçümleri de değerlendirilecektir.

FDA’nın onayı, tedavinin güvenli olduğunu ve sağlıklı yetişkinlerde çoklu dozlarda iyi tolere edildiğini gösteren yakın tarihli bir Faz 1 klinik çalışmasının (NCT04725175) tamamlanmasının ardından geldi.

Başka bir Faz 1 denemesinde (NCT04941781), tedavinin beyne alınıp alınmadığını görselleştirmek için pozitron emisyon tomografisi (PET) adı verilen bir teknik kullanıldı. Deneme verileri, önceki denemede kullanılan PIPE-307 dozlarının, hayvan modellerinde miyelin restorasyonu ile ilişkilendirilmiş seviyelerde altı sağlıklı katılımcının beynine alındığını gösterdi.

Pipeline’ın baş tıbbi görevlisi ve klinik geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Stephen Huhn bir basın açıklamasında, “Faz 1 çalışmalarımızdan elde edilen olumlu verilerin ardından RRMS hastalarında PIPE-307’nin Faz 1b/2a çalışmasını başlatmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

“Faz 1b/2a çalışması, RRMS hastalarında plaseboya kıyasla iki farklı PIPE-307 dozunun güvenliğini ve tolere edilebilirliğini öncelikle değerlendirmek ve nörofizyolojik, görsel ve radyolojik remiyelinizasyon önlemlerinin kullanımını araştırmak için tasarlanmıştır. Huhn, “2022’nin ortalarında hasta dozlamasına başlama yolundayız” dedi.

RRMS’de miyelin – sinir liflerini çevreleyen, onları koruyan ve sinyal iletmelerine izin veren yağlı madde – yanlışlıkla vücudun bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrar. Bu hasar, sinir hücrelerinin sinyal göndermesini zorlaştırarak hastalığın semptomlarına yol açar.

PİPE-307 ve daha önce yapılan çalışmar

PIPE-307, M1 muskarinik reseptörlerin oral bir antagonisti veya blokeridir. Bu blokaj, oligodendrosit öncü hücrelerinin, beynin miyelin üreten hücreleri olan olgun oligodendrositlere geçişini destekler. Bu süreç boyunca, PIPE-307’nin miyelinasyonu (miyelin restorasyonu) desteklediği ve böylece semptomları azalttığı düşünülmektedir.

PIPE-307’nin önceki üç bölümlü Faz 1 çalışması, Avustralya’daki bir merkezde 70 sağlıklı yetişkinde tedavinin güvenliğini test etti.

İlk kısım, 48 sağlıklı katılımcının altı hafta boyunca PIPE-307 veya plasebo aldığı tek bir artan doz çalışmasıydı. İlk gruba, zararlı yan etkiler olmadan verilebilecek en yüksek dozu bulmak için sonraki katılımcılarda kademeli olarak artırılan tedavinin ilk, düşük dozu verildi.

İkinci bölüm, 24 katılımcıya yedi hafta boyunca birden fazla artan dozda ilaç veya plasebo verildi.

Son olarak, 3. bölümde araştırmacılar, sekiz katılımcıda yiyeceklerin ilacın kan dolaşımına emilme şeklini nasıl etkilediğini ve terapötik bir etki (biyoyararlanım adı verilen bir parametre) uyguladığını değerlendirdi.

Çalışma sonuçları

Pipeline’a göre sonuçlar, tedavinin genel olarak iyi tolere edildiğini ve test edilen tüm dozlarda güvenli olduğunu ve bilişi olumsuz etkilemediğini gösterdi. Terapinin farmakokinetiği – ya da vücudun içine, içinden ve dışına hareketi – hayvan modellerinde görülenlerle tutarlıydı.

Pipeline başkanı ve CEO’su Carmine Stengone, “PIPE-307 ile ilgili Faz 1b/2a klinik çalışmamızı başlatmak için FDA izni, Pipeline için önemli bir düzenleyici kilometre taşıdır, çünkü RRMS hastalarında PIPE-307’nin değerlendirilmesine devam etmemize olanak tanır” dedi.

“Bugün, MS hastaları için onaylanmış ilaçlar, bağışıklık modülasyonuna odaklanıyor, ancak nörolojik fonksiyonda uzun süreli düşüşe, kronik demiyelinizasyona yol açan temel MS hastalığı patolojisini ele almıyor. PIPE-307 ile hedefimiz, miyelini düzeltebilecek ve hastalar için sonuçları iyileştirebilecek ilk etkili tedaviyi geliştirmektir.”

Daha önce sayfamızda yayınlanan Faz 1 çalışmasının haberi

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala