Bu dönemde bir çok MS hastasının en çok endişe duyduğu konu COVİD-19 aşısından sonra atak yaşar mıyım konusudur. Buna bağlı olarak her yönden bilgiye ve deneyimlere ihtiyaç duyulmaktadır. İsrail’de bulunan Sheba Medical Center, Alman Biontech aşısı olan MS hastalarını takip edip, aşının ani atakların oluşumunda etkisini değerlendirdi.

Çalışmanın amacı

Bu çalışmanın amacı COVID-19 aşılamasından ani atakların oluşumunu karakterize etmek ve değerlendirmektir. Yetişkin MS hastalarında Alman Biontech COVID-19 aşılamasının güvenliğini değerlendirildi.

Çalışmanın sonuçları

 • 20 Aralık 2020 ile 25 Ocak 2021 arasında, 555 MS hastasına (364 kadın, 191 erkek) ilk doz Biontech aşısı ve 435 hastaya ikinci doz aşı uygulanmıştır.
 • Çalışmaya katılan hastaların cinsiyet dağılımı:
  • %65.6 kadın
  • %34.4 erkek
 • Çalışmaya katılan hastaların MS tipine göre dağılımı:
 • İlk dozdan sonra karşılaşılan üç COVID-19 enfeksiyonu vakası vardı.
 • COVID-19 aşısının güvenlik profili, enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk ve baş ağrısı ile karakterize edildi.
 • Sırasıyla birinci ve ikinci aşı dozlarından 20 ve 38 gün sonra medyan takip süresinde atak aktivitesi riskinde artış kaydedilmemiştir.
 • Akut atak yaşayan hastaların oranı, aynı dönemde aşılanmayan hastalardaki orana benzer şekildeydi.
  • Birinci dozdan sonra %2.1
  • İkinci dozdan sonra %1.6
 • Genç hastalarda (18-55 yaş), daha düşük özürlülüğe sahip hastalarda (EDSS puanı 3.0 altında olanlar) ve immünomodülatör ilaçlarla (çoğu MS ilaçları) tedavi edilen hastalarda yan etki yaşama oranında hafif artış kaydedilmiştir.
 • Aşılama sonrası MS semptomlarında geçici artış (yalancı atak) olarak tanımlanan MS’in kötüleşmesi, ilk aşılama dozundan sonra hastaların %2’sinde ve ikinci aşılama dozundan sonra hastaların %4.8’inde kısa süreli grip benzeri şikayetler oluşmuş ve 1-2 gün sürmüştür. Yüzde oluşan karıncalanmanın hızla çözüldüğünü birkaç hastada görülmüştür.

Sonuç

Bu çalışmanın sonucuna göre Alman Biontech COVID-19 aşısının MS hastaları için güvenli olduğu kanıtlandı ve atak aktivitesi riskinde artış kaydedilmedi.

MSguncel.com’dan notlar

Bu değerli çalışmanın sonuçlarına göre Alman Biontech aşısı MS hastaları için güvenli olduğu sonucuna varılmıştır. Maalesef şu an için Çin Sinovac aşısı ve MS hastalarına olan etkileri hakkında buna benzer bir çalışmanın sonuçları açıklanmamıştır. Yalnız şu ana kadar ki mevcut tecrübeler, belirgin yan etkileri olmadığı yönündedir.

Referanslar

Bağlantıyı kopyala