Disfaji (yutma güçlüğü), özellikle SPMS ve PPMS’li kişilerde yaygın bir semptom olduğundan, MS’li tüm kişilerde bu durum için aktif tarama yapılması önerilmektedir.

Disfaji, Multipl Skleroz (MS) hastalarında en sık görülen semptomlardan biridir. Aspirasyon pnömonisi (katı, sıvı ya da gaz niteliğindeki zararlı maddelerin solunum yollarına girerek akciğerlere ulaşmasıyla ortaya çıkan akciğer yangısı) gibi komplikasyonlar geliştirerek yaşam kalitesini düşürebilir ve ölüm riskini artırabilir.

Araştırma

Bu çalışma, MS’li kişilerde disfaji varlığını tahmin etmek ve disfaji ile hastalık özellikleri arasındaki bağlantıyı araştırmak için yapıldı.

DYMUS anketinin Farsça versiyonu 865 MS’li kişide disfajiyi değerlendirmek için kullanıldı. Bu çalışmaya katılan kişilerin MS tiplerine göre olan dağılımı:

Yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, EDSS skoru, hastalık süresi, hastalığı modifiye edici tedavilere maruz kalma (MS için kullanılan koruyucu tedaviler) ve MS’nin başlangıç ​​semptomları dahil olmak üzere demografik ve klinik veriler de değerlendirildi.

Sonuçlar

Çalışmadaki ortalama yaş 37.95 idi ve katılımcıların %83.1’i kadındı. Tüm katılımcıların %25.4’ünde disfaji varlığı bulundu.

DYMUS anketinin sonuçlarına göre disfaji ve MS tiplerinde görülme sıklığı:

  • RRMS: %22.2
  • SPMS: %44.3
  • PPMS: %42.9

Çok değişkenli analizden sonra, mevcut EDSS skoru, serebellar (beyinciğe ait) disfonksiyon (fonksiyon bozukluğu) ve motor disfonksiyon, disfaji için risk faktörleri olarak ortaya çıktı.

Daha önce de bahsedildiği gibi disfaji, Multipl Sklerozda, özellikle SPMS ve PPMS tiplerinde yaygın bir semptom olduğundan, tüm hastalarda, özellikle risk faktörleri ile uyumlu olanlarda bu durum için aktif tarama önerilmektedir.

MSguncel.com’dan notlar

Yutma güçlüğü yaşıyorsanız, bu şikayetinizi hekiminizle görüşmenizi öneririz. MS hastalarının yaşadıkları şikayetleri her daim kişiye özel değerlendirmek çok daha doğru olacaktır.

Referanslar

Bağlantıyı kopyala