Mayzent (siponimod), EXPAND Faz 3 denemesinden iki yıllık verilerin ek analizlerine göre, ikincil ilerleyen multipl sklerozu (SPMS) olan kişilerde bilişsel işlem hızını plaseboya (boş ilaç verilen hasta) kıyasla önemli ölçüde artırdı.

ABD’de şu anda hiçbir onaylı tedavi MS’te bilişsel bozukluğu hedeflemese de, araştırmanın ilk yazarı olan PhD Ralph HB Benedict bir basın açıklamasında “çalışmamız MS’te fiziksel engelliliğin ilerlemesini yavaşlatmak için reçete edilen Mayzent ‘in ileri MS’li kişilerde bilişsel işlem hızını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu.” dedi.

Benedict, New York’taki Buffalo Üniversitesi’nde nöroloji profesörü ve Amerikan Nöroloji Akademisi üyesidir.

Benedict, denemeye dahil edilen üç bilişsel işlev testinden yalnızca birinde önemli gelişmeler görüldüğünden, “daha fazla araştırma, Mayzent’in daha geniş bir düşünme ve hafıza testleri dizisindeki puanları nasıl etkilediğini daha ayrıntılı incelemelidir” diye ekledi.

Bu bulgular Neurology sitesinde “Siponimod and cognition in secondary progressive multiple sclerosis: EXPAND secondary analyses” adlı çalışmada rapor edildi.

Multipl Skleroz’da Bilişsel Zorluklar

Bilişsel zorlukların MS hastalarının büyük çoğunluğunu etkilediği tahmin edilmektedir ve ilerlemede hastalığın tekrarlayan tipine göre genellikle daha ciddidir. Bozukluk, hastaların yaşam kalitesi üzerinde önemli bir olumsuz etki ile ilişkilidir ve en yaygın olarak etkilenen bilişsel alan işlem hızıdır.

Bilişsel işlem hızı, bir kişinin bilgiyi alması, işlemesi ve ardından bir sorunu çözmek veya bir görevi tamamlamak için tepki vermesi için geçen süredir.

Novartis tarafından geliştirilen Mayzent, ABD’de klinik izole sendromlu (KİS), ataklarla seyreden MS ve aktif ikincil ilerleyen (SPMS)‘li yetişkinler için onaylanmış bir oral tedavidir.

Onay, büyük ölçüde devam etmekte olan EXPAND Faz 3 çalışmasının (NCT01665144) sonuçlarına dayanıyordu ve Mayzent ile iki yıllık bir tedavinin (günde bir kez 2 mg tablet verilir) 1.651 SPMS’de sakatlığın ilerleme riskini azaltmada plasebodan üstün olduğunu gösterdi.

EXPAND katılımcıları, tedaviye başlamadan önce ve daha sonra her altı ayda bir bilişsel değerlendirmelere tabi tutuldu. Bilişsel beceriler, bilişsel işlem hızını ölçmek için Symbol Digit Modalities Test (SDMT) ve Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) ve görsel veya uzamsal bellek için Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT-R) kullanılarak değerlendirildi.

SDMT, bilişsel işlem hızının altın standart ölçüsüdür ve en az dört puanlık bir puan değişikliğinin klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmektedir.

Araştırma sonuçları

Sonuçlar, bir yıl, bir buçuk yıl ve iki yıllık tedaviden sonra Mayzent ile tedavi edilen hastalar arasında SDMT skorlarında, skorları sabit kalan plasebo verilenlerle karşılaştırıldığında önemli bir iyileşme gösterdi.

SDMT puanlarına göre, terapinin, hastaların bilişsel işlem hızında sürekli, klinik olarak anlamlı bir kötüleşme riskini %21 oranında düşürmede ve doğrulanmış bir iyileşme şanslarını (SDMT puanlarında dört puanlık sürekli artış) %28 oranında artırmada plasebodan üstün olduğu bulunmuştur.

Mayzent ile tedavi edilen hastaların daha büyük bir oranı, SDMT skorlarında klinik olarak anlamlı iyileşmeler gösterdi (plasebo grubunda %35’e karşı %27), daha küçük bir oranda klinik olarak anlamlı bir kötüleşme (%25’e karşı %32). Mayzent grubunun %41’i ve plasebo grubunun %42’si için puanlarda herhangi bir değişiklik bildirilmedi. PASAT ve BVMT-R puanları için anlamlı bir grup farkı bulunmadı.

Araştırmacılar, genel olarak, bu bulgular Mayzent’in “SPMS hastalarında SDMT üzerinde önemli bir fayda sağladığını” vurguladı.

Bununla birlikte, çalışmanın, katılımcıların bilişini ve çalışmanın bulgularını etkileyebilecek olan yorgunluk ve depresyon gibi eğitim ve MS semptomları ile ilgili sistematik bir veri toplamasının olmaması da dahil olmak üzere bazı sınırlamaları olduğunu belirtmişlerdir.

Yine de, bu olumlu sonuçlar EXPAND’in beş yıllık verileriyle tutarlıdır ve denemenin başlangıcında Mayzent verilen hastaların SDMT skorunun kötüleşme olasılığının, üç yıl sonra, open-label çalışmasına plasebodan Mayzent’e geçenlere göre %23 daha az olduğunu göstermektedir.

Mayzent ‘in MS’li kişilerde bilişsel işlem hızını iyileştirebileceğini görmekten etkilendik, ancak sonuçlarımızı doğrulamak ve bu tarz şikayetler için Mayzent reçete etmeyi düşünmeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Benedict

Referanslar:

  • https://n.neurology.org/content/early/2020/12/16/WNL.0000000000011275
  • https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/aaon-smm121120.php
  • https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01665144
  • https://multiplesclerosisnewstoday.com/news-posts/2020/12/18/mayzent-aids-cognitive-processing-speed-spms-phase-3-expand-trial-suggests/
Bağlantıyı kopyala