Akciğer fonksiyonu ve solunum kası kuvvetinde (özellikle nefes verme kaslarında) sorunları olan MS’li kişiler, idrar kaçırma ve fiziksel fonksiyonlarda daha fazla kötüleşme göstermektedir.

Solunum kası zayıflığı olan MS’li kişiler, gövde stabilizasyonu ile var olan fonksiyonel ilişki nedeniyle fiziksel engeller yaşayabilir. Buna bağlı olarak doktorlar, fiziksel işlevi iyileştirmek için solunum kaslarını hedef alan yeni tedavi stratejileri uygulayabilirler.

Bu çalışma solunum kaslarının gücü, akciğer fonksiyonu ve pelvik taban fonksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Çalışma ayrıca, bu değişkenlerin MS’li kişilerde yürüme işlevi, engellilik ve yaşam kalitesi gibi fiziksel işlevlerle ilişkili olup olmadığını değerlendirdi.

Araştırma

Bu tanımlayıcı kesitsel çalışmaya MS’li 41 kişi katıldı. Bu çalışmada, solunum kasları gücü [maksimum solunum basınçları (MIP / MEP)], akciğer fonksiyonu (spirometri), pelvik taban fonksiyonu (idrar kaçırma) ve fiziksel fonksiyon [Süreli Kalk ve Yürü (SKY) testi, Barthel indeksi ve sağlık durumu anketi (SF-12)] değerlendirildi.

Sonuçlar

Resim 1 – Solunum kasları

Solunum kaslarının gücü ve akciğer fonksiyonu idrar kaçırma ile orta derecede ilişkili bulundu. Maksimum ekspiratuar basınç, fiziksel fonksiyonla orta derecede ilişkili bulundu.

Akciğer fonksiyonunda ve solunum kasları kuvvetinde, özellikle ekspiratuar kaslarda (Resim 1) daha fazla sorunları olan MS’li hastalar, idrar kaçırma ve fiziksel fonksiyonda daha fazla kötüleşme göstermiştir. Ekspiratuar kas güçsüzlüğünün idrar kaçırma, fiziksel ve akciğer fonksiyonu üzerinde olumsuz etkisi olduğu görülmüştür.

MS hastalarında ekspiratuar kas zayıflığı, idrar yolu sorunları ve fiziksel fonksiyon ile ilişkilendiriliştir.

MS hastalarının rehabilitasyon programlarına solunum kası egzersizlerinin dahil edilmesi, pelvik taban bozukluklarını (örneğin idrar kaçırma) ve fiziksel işlevlerini iyileştirebilir.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala