Multipl Skleroz ve Gebelik konusu üzerine bugüne kadar bir çok çalışma yapılmıştır. Sizlerle İspanya merkezli, gebeliğin MS’de atak oranlarına olan etkilerini konu alan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşmak istiyoruz.

Multipl Sklerozlu (MS) kadınlarla ilgili önceki kohort çalışmaları, gebelik sırasında atak oranlarında bir azalma sağlamasına rağmen, etki boyutu kapsamlı bir şekilde tanımlanmamıştır. Ek olarak, engelliliğin ilerlemesi ve doğum öncesi sonuçlar üzerindeki etkiler tartışmalı olmuştur.

Öncelikle kohort çalışması nedir onu biraz açalım: kohort araştırmaları analitik araştırmalar içinde neden-sonuç (hastalık) ilişkisini belirlemede en güvenilir yöntemdir. En büyük avantajları herhangi bir hastalığa yakalanma veya bir olayla karşılaşma olasılıklarının risklerinin (insidans) hesaplanmasıdır.

Bu çalışmanın amacı, gebeliğin hastalık aktivitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek ve MS’nin gebelik üzerindeki etkilerini de değerlendirmektir.

Çalışma yöntemi

Araştırmacılar MS’li kadınlarda gebeliğin atak oranları, engelliliğin ilerlemesi ve doğum öncesi sonuçlar üzerindeki etkilerini ele alan kohort çalışmaları için PubMed, Cochrane Library ve EMBASE’de arama yaptılar.

Değerlendirilen sonuçlar şunlardı:

  • gebelik ve lohusalıkta yıllık atak oranındaki (ARR) değişiklikler
  • hamilelikten önceki yıla göre kötüleşen engellilik
  • doğum öncesi sonuçlar

Buraya dahil edilen kohortların çoğunda, kadınlar hamilelik sırasında MS için koruyucu tedaviler altında değildi.

Sonuçlar

Gebelik ve lohusalık sırasında yıllık atak oranındaki değişiklikleri ölçen 23 kohort çalışması bulundu.

  • 12 prospektif (ileriye dönük) çalışma
  • 11 restospektif (kayıtlardan geriye dönük izlemeler yapılan) çalışma

17 kohortun sonuçları analiz edildiğinde, gebelik döneminde gebelik öncesi döneme kıyasla yıllık atak oranında önemli bir azalma olmuştur.

18 kohortta yıllık atak oranı, 3 aylık lohusalık döneminde, gebelik öncesi yıl dönemine göre artmıştır.

Engelliliğin kötüleşmesi / artması 18 kohortta ele alınmış ve bunların 14’ünde önemli bir değişiklik olmamıştır.

Doğum öncesi komplikasyonlar ve obstetrik sonuçlar, 13’ü geriye dönük olmak üzere 16 kohortta değerlendirildi ve anlamlı farklar bulunmadı.

Genel sonuç

Gebelik, daha düşük hastalık aktivitesi ve lohusalık, daha yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkilidir.

Engellilik durumu, hamilelikten sonra önemli ölçüde değişmez. Çoğu kohortta obstetrik sonuçlar, MS olmayan kadınlarınkinden çok farklı değildir.

Eğer gebe kalma düşünceniz varsa, bunu doktorunuzun danışmanlığında planlı olarak gerçekleştirmeniz önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak kullanılan MS ilacını, tedavinin çeşidine göre planlı bir şekilde bırakmak gerekebilir. Doğumdan sonra tekrar ne zaman koruyucu tedaviye başlanması gerektiğini de yine doktorunuzun danışmanlığında gerçekleştirmeniz, olası hastalık aktivitesini önlemek açısından büyük önem taşıyabilir.

MSguncel.com’dan notlar

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala