Multipl Skleroz (MS) hastalarına bakan doktorların, hastalık yönetimine yardımcı olmak için gelişmiş biyobelirteçlere ihtiyacı vardır. Biyobelirteç nedir? Tıpta bir biyobelirteç, bazı hastalık durumlarının ciddiyetinin veya varlığının ölçülebilir bir göstergesidir.

Intrathecally produced CXCL13: A predictive biomarker in multiple sclerosis adlı çalışma,  Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical ‘da yayınlandı.

CXCL13 biyobelirteci, Multipl Sklerozlu (MS) kişilerde gelecekteki olası hastalık aktivitesinin iyi bir göstergesi olabilir.

New Hampshire’daki Dartmouth Hitchcock Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, bu kişilerde gelecekteki hastalık aktivitesini belirlemede CXCL13’ün öngörücü değerini inceledi.

CXCL13, merkezi sinir sistemindeki antikorların bir ölçüsü olan ve geniş ölçüde iltihaplanmanın göstergesi olan oligoklonal bantlar (OCB’ler) ve nöronal hasarın bir biyobelirteci olan nörofilaman ışığı (NfL) olan diğer biyobelirteçlerle karşılaştırıldı.

Çalışmaya, 67 MS hastası (ortalama yaş: 41,8) ve 67 eşleştirilmiş kontrol grubu katılımcısı (ortalama yaş: 45) dahil edildi. Altı aydan daha kısa takip süresi olan beş hasta analizlerden çıkartıldı. Diğer katılımcılar yaklaşık 2,5 yıl takip edildi.

Hastalar farklı MS tiplerine sahipti:

Ekip, beyin ve omuriliği çevreleyen sıvı olan kan ve beyin omurilik sıvısı (CSF) örneklerindeki protein seviyelerini analiz etti.

MS hastalarında, kandaki ve CSF’deki CXCL13 seviyeleri, kontrol grubu katılımcılarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti. CXCL13 indeksi de (ICXCL13) MS hastalarında, kontrol grubu katılımcılarına göre önemli ölçüde daha yüksekti.

CXCL13 ölçümleri daha sonra takip sırasında hastalık aktivitesi olan veya olmayan MS hastalarında değerlendirildi. Kandaki tüm CXCL13 seviyeleri, aktif haftalığı olanlarda daha düşüktü. Bunun tersine, CSF ve CXCL13 indeksindeki CXCL13 seviyeleri, aktif hastalığı olan hasta grubunda daha yüksekti.

Tüm CXCL13 ölçümleri arasında, ICXCL13’ün MS hastalarında gelecekteki hastalık aktivitesinin en iyi tahmin edici bilgi olduğu bulundu ve kontrol grubu katılımcılarına kıyasla tüm hastalık alt tiplerinde artmış ICXCL13 seviyeleri gözlendi.

Tek bir öngörücü olarak ICXCL13, MS hastalarında gelecekteki hastalık aktivitesi için duyarlılık, özgüllük ve öngörücü değerlerde hem OCB’leri hem de CSF NfL’yi geride bıraktı. Ancak ICXCL13 ve CSF NfL durumunun birleştirilmesi, hastalık aktivitesi için duyarlılığı ve tahmini değerleri iyileştirdi. Bu hastalarda ICXCL13 ve CSF NfL seviyeleri arasında pozitif bir korelasyon bulundu.

ICXCL13, rutin klinik uygulamada klinisyenlere tedaviye en uygun yanıt verenlerin seçilmesi, terapötik yanıtın belirlenmesi ve CİS / KİS’in taımlanması veya immünomodülatörlerden fayda sağlayacak yüksek inflamatuar atak riski taşıyan MS hastalarının belirlenmesi dahil olmak üzere MS hastalarında tedavi kararları vermelerinde yardımcı olacak bir rol oynayabilir.

Çalışmalarında, sınırlı bir takip süresi, sınırlı bir MS hasta popülasyonuna yönelik olası bir seçim önyargısı ve diğer inflamatuar nörolojik hastalıklarda artmış ICXCL13 bulguları da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalara dikkat çekilmektedir.

Bununla birlikte, ICXCL13’ün rolünü tam olarak değerlendirmek için daha fazla çalışma gerekli olsa da, araştırmacılar şu sonuca vardı:

Mevcut çalışmamız, ICXCL13’ü MS hastalarında gelecekteki nöroinflamatuar aktivitenin tahmininde tek bir biyobelirteç olarak hem OCB’lerden hem de CSF NfL’den üstün olarak tanımlıyor.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala