Son iki yılda MS’li 20.104 kişiden alınan en yeni verilere dayanarak, hastalık süresine ve EDSS skoru yüksekliğine bağlı olarak, MS semptomu olan ağrı riskinin de yükseldiği ortaya çıkmıştır.

EDSS nedir?

EDSS İngilizce ‘Expanded Disability Status Scale’ (Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği)’nin kısaltılmasıdır. MS hastalarında engelliliğin değerlendirmesi için kullanılan evrensel bir ölçektir. 1955 yılında ilk kez tanımlanmıştır. 1983 yılında genişletilmiş ve zaman içinde küçük düzeltmelerden geçmiştir. Ayrıntılı bir şekilde yapılacak nörolojik muayene sonucunda hekim tarafından 0 ile 10 arasında bir puanlama yapılması esasına dayanır.

Araştırma detayları

Alman Multipl Skleroz Derneği’nin (DMSG) MS Kayıtlarının güncel bir analizi, MS semptomu olarak ağrının yaygınlığını ve tedavisini incelemiştir. Ağrı, MS hastalarında yorgunluk, sınırlı yürüme yeteneği, spastisite ve mesane fonksiyonu bozukluklarından sonra en sık görülen semptomdur. Daha sonra ataksi / titreme, bilişsel bozukluk ve depresyon ve diğer semptomları görüyoruz.

MS’li kişilerin % 15,9’u hastalığın ilk yılında ağrı yaşarken, bu sıklık hastalığın dördüncü on yılında % 36,6’ya yükseliyor. Ağrı tedavisinin sıklığına bakıldığında karşılaştırılabilir bir tablo görülebilir ve bir yandan ilaçlı ve ilaçsız tedaviler arasında bir ayrım yapılır.

Ağrılı MS hastalarında tedavi sıklığında % 65’ten % 88’e artış görülebilir. Bunun başlıca nedeni ilaç tedavisinin % 54’ten % 77’ye yükselmesidir.
İlaçsız ağrı tedavisi, zaman içinde yaklaşık % 10 oranında büyük ölçüde küçük ve sabit bir paya sahiptir.

Genel olarak, kadınların (% 28,5) ağrı nedeniyle kısıtlama yaşama olasılığı erkeklerden (% 24,3) biraz daha fazladır. Hastalığın seyrine göre farklılaştırıldığında, hastalığın süresine bağlı olarak artan bir ağrı oranı vardır; örneğin SPMS‘li kişilerde genellikle 10 yıldan fazla hastalık süresi vardır.

MS hastalarının EDSS ile ölçülen hastalık ilerlemesine göre karşılaştırılması, MS hastalarının hastalık süresine göre karşılaştırılmasından daha güçlü bir korelasyon gösterir.

Örneğin, EDSS’si 2.0’dan az olan MS’li kişilerin sadece % 11’inde ağrı yaşadıkları görülmüştür.

Bununla birlikte, EDSS’si 6.0 veya daha yüksek olan MS’li kişilerin dört kat daha fazlasında, yani % 44’ünde ağrı yaşadıkları görülmüştür.

MS ve Ağrı şikayetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Referanslar:

Bağlantıyı kopyala