Yapılan bir gerçek yaşam verilerinin analize göre, Mavenclad (kladribin) ile tedavi edilen multipl sklerozlu (MS) kişilerin, Gilenya (fingolimod), Tecfidera (dimetil fumarat) veya Aubagio (teriflunomid) ile tedavi edilenlere göre atak yaşama olasılığı daha düşük olduğu rapor edildi.

Bulgular, 24-26 Şubat tarihlerinde Florida’da düzenlenen Amerika Kıtası Multipl Skleroz Tedavi ve Araştırma Komitesi (ACTRIMS) Forumu 2022’de sunuldu.

EMD Serono ve diğer kurumlardaki bilim adamları, Mavenclad’ın etkinliğini diğer üç onaylanmış oral MS tedavisi olan Gilenya, Tecfidera veya Aubagio ile karşılaştırdı.

Analiz için araştırmacılar, MS ve benzeri durumları inceleyen nörologlar için uluslararası bir çevrimiçi kayıt olan MSBase Registry’den toplanan gerçek dünya verilerini kullandılar.

Analizin detayları

Analiz, Mavenclad alan 633 hastanın yanı sıra Gilenya alan 1.195, Tecfidera alan 912 ve Aubagio alan 735 hastayı içeriyordu. Tüm gruplarda, ortalama yaş 30’ların sonunda veya 40’ların başındaydı, ortalama hastalık süresi yaklaşık on yıldı ve hastaların yaklaşık dörtte üçü kadındı. Tüm gruplardaki hastaların yaklaşık %90’ında RRMS vardı.

Araştırmacılar daha sonra Mavenclad verilen hastaları, yaş, cinsiyet, engellilik durumu (Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği (EDSS)), tedavi öncesi ataklar, önceki tedavilerin sayısı ve ülkeye göre diğer tedavilerdeki hastalarla eşleştirdi. Medyan takip süresi 11 ila 13 ay arasında değişmekteydi.

Sonuçlar, takip süresi boyunca, Mavenclad’daki kişilerin yılda ortalama 0.09 atak yaşadığını, buna karşılık Gilenya için 0.15, Tecfidera için 0.15 ve Aubagio için 0.17 yıllık ortalama atak yaşadığını gösterdi.

İlk atak yaşama süresi de Mavenclad ile önemli ölçüde daha uzundu:

  • Gilenya ile karşılaştırıldığında %40
  • Tecfidera ile karşılaştırıldığında %42
  • Aubagio ile karşılaştırıldığında %67

Mavenclad’da tedavinin kesilmesine veya başka bir tedaviye geçişe kadar geçen süre, diğer tedavilere göre benzer şekilde daha uzundu.

Analizi yapan Butzkueven, “Mavenclad’ın diğer oral tedavilere kıyasla daha iyi atak sonuçları ve daha uzun tedavi kalıcılığı vardı” dedi.

MSguncel.com’dan notlar:

Bu sonuçlar yapılan analizler sonucu ortaya çıkan sonuçları kapsamaktadır. Her MS’li kişinin hastalık öyküsü, MS türü, ilerleyişi, bünyesi ve kullanabileceği ilaçlar farklılık gösterebilir. Her ilaç her hasta için uygun olmayabilir ve her ilacın (yan) etkileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan tedavi imkanlarını her daim değerlendirmektedir. Lütfen şahsi durumunuz hakkında en doğru bilgiyi kendi doktorunuzdan almanız gerektiğini unutmayınız.

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala